Дата / Час
 
Вентилация
Според предназначението се предлагат следните видове вентилации:

◦ Вентилация на битови, обществени и производствени обекти. Аспирация на кухни, ресторанти, кафета, клубове, мокри помещения, тоалетни и др.;
◦ Вентилация на производствени цехове;
◦ Вентилация на автомобилни сервизи;
◦ Вентилация, съчетана с обезпрашаване и пречистване на въздуха;
◦ Вентилация на животновъдни сгради.Вентилационните системи могат да бъдат съчетани с отопление, охлаждане, както и с възможност за регенериране на топлината на изхвърляния вентилационен въздух. Филтрирането на въздуха и шумозаглушаването са постоянен приоритет в изгражданите вентилационни системи.

Фирмата ни е дистрибутор на един от основните производители на вентилационна и климатична техника за страната - фирма "ТАНГРА" - гр.София /www.tangra.bg/. Разполагаме на склад и доставяме всички нейни изделия, като:


◦ вентилатори /осови, центробежни, канални, покривни, битови/;
◦ вентилационни решетки /стенни, таванни, перфорирани и др./;
◦ филтри за пречистване на въздуха от прах, кухненски аерозоли и пари;
◦ кухненски чадъри /смукатели/;
◦ шумозаглушители /канални, кулисни/;
◦ жалузийни решетки /подвижни, неподвижни, регулируеми/;
◦ клапи огнепреградни, гравитационни и еднопосочни (възвратни);
◦ топлообменници тип въздух-въздух и тип въздух-вода (калорифери);
◦ въздушни завеси;
◦ въздушни смесители.


Като цяло вентилацията е предназначена да удовлетворява нормативни изисквания за постигане качество на въздуха в помещения и за повишаване на комфорта в тях. Не рядко, обаче се срещат вентилационни системи, включително скъпи и новоизградени, които не изпълняват предназначението си. Това се дължи най-често на подценяване на определящи фактори като- напор на вентилатора, загуба на хидравлично налягане по пътя на въздуха и във вентилационните съоръжения, генериран шум от вентилацията и възможности за неговото ограничаване, небалансирана и неподходящо избрана схема на вентилация, създаваща дискомфорт или производствени проблеми. За изграждане на добре функционираща вентилационна система са необходими балансирани и ефективни съоръжения, професионално подбрани. В този смисъл ние можем да Ви помогнем.

Проектираните и изграждани от нас вентилационни системи са съобразени с "Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации", както и със специфичните изисквания на обекта.

Работим с цени на производителя!