Дата / Час
 
Отопление
Фирма "Климаинженеринг" ЕООД проектира и изгражда отоплителни инсталации на твърдо, течно и газообразно гориво. Разполага в наличност и доставя по поръчка:◦ Богата гама водогрейни котли на твърдо гориво, пиролизни, нафтови, газови, електрически и комбинирани на немски, италиански, чешки, турски и български производители;
◦ Камини с водни ризи, готварски печки с водни ризи, камери за топловъздушно отопление;
◦ Разнообразни по параметри и дизайн алуминиеви, чугунени и панелни радиатори, вентилконвектори, вентилаторни конвертори, водогрейни и електрически калорифери промишлен тип, въздухоотоплителни апарати;
◦ Пълна комплектовка на свързващи фитинги, контролно-измервателна и автоматично-регулираща арматура, отворени и затворени разширителни съдове;
◦ Комини от неръждаема стомана;За повишаване на комфорта в отопляемите помещения, предлагаме изграждане на подово отопление в съчетание с радиаторно.

При проектиране и изграждане на отоплителни инсталации "Климаинженеринг" ЕООД съблюдава "Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации", както и специфичните условия на обекта.
Предлагаме продуктите на Viessman, Ерато и други водещи производители.