Дата / Час
 
Услуги
Фирмата предлага следните услуги:

◦ Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации – пълна проектантска правоспособност;
◦ Оценяване на икономическии целесъобразни възможности за използване на отпадна топлина от хладилни инсталации, от топлинни съоръжения, от вентилационни инсталации;
◦ Консултации и решаване на проблеми от изброените области;
◦ Подпомага граждани за самостоятелно изграждане на малки инсталации;
◦ Доставка, монтаж, пуск и настройка на пелетни съоръжения Greyko.