Дата / Час
 
За нас
Фирма "Климаинженеринг" ЕООД - гр. Стара Загора проектира, доставя, изгражда и сервизира инсталации в областта на:

отоплението;
◦ вентилацията;
◦ водопровод;
◦ канализация;
◦ слънчеви инсталации за топла вода;
◦ обзавеждане на бани и санитария;
◦ промишлена топлотехника;
◦ пелетни съоръжения Greyko.


Фирмата изгражда битови, промишлени и селскостопански обекти. Приоритет при изграждане на инсталациите са прилагане на утвърдени новости и използване на отпадна енергия с цел поевтиняване експлоатацията на обектите.
Работим по програмите за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Предлагаме изделия, одобрени по тези програми - котли, слънчеви колектори, климатици и др.
Фирмата извършва доставка, монтаж, пуск и настройка на пелетни съоръжения Greyko.