Дата / Час
 
Слънчеви колектори
Фирма "Климаинженеринг" ЕООД проектира, доставя и изгражда слънчеви инсталации за топла вода. Предлагат се няколко вида слънчеви колектори.Стандартни плоски слънчеви колектори
Подходящи са за добив на топла вода предимно през топлите месеци /април-октомври/. Произвеждат се с алуминиев или меден абсорбер.

Селективни слънчеви колектори - плоски
Подходящи за целогодишен добив на топла вода. Селективното покритие абсорбира дори разсеяна слънчева радиация, което им позволява да затоплят вода и при облачно време. При прозрачно покритие призматично стъкло се получава допълнителен добив на слънчева енергия /от засиления парников ефект/. Произвеждат се само с меден абсорбер.


Вакумно-тръбни слънчеви колектори /селективни/
Подходящи за целогодишен добив на топла вода. Възможно е да подпомагат и отоплението. Вакуумът между тръбите и рефлектиращото покритие спомага за намаляване на топлинните загуби и повишаване на енергийния добив.


Уважаеми клиенти,

Използването на слънчева енергия вече е икономически изгодно начинание и ще става все по-печелившо. Тази тенденция се засилва, като се има предвид политиката на ЕС. За да бъде идеята Ви още по-печеливша е необходимо добре да се дефинират Вашите потребности от топла вода- целогодишни ли са те или само през топлите месеци /април-октомври/. При положение, че Вашият приоритет за топла вода е преди всичко през лятото, т.е. за къщи, вили, басейни предимно с лятно ползване или разполагате с евтино гориво за битова гореща вода през зимата, то тогава е по-изгодно да се ползват стандартните плоски слънчеви колектори, които са по-евтини. За препоръчване е да са с меден абсорбер.

При целогодишен добив на топла вода се използват преди всичко селективните слънчеви колектори- плоски или вакуумно-тръбни. Кои да се използват зависи от цената им за единица топлинна мощност. Вакуумно-тръбните са с по-високи показатели, но и значително по-скъпи.

За помещения с добра топлоизолация предлагаме отопление със слънчеви колектори или подпомагане на отоплението със слънчеви колектори.

Броят на използваните слънчеви колектори, големината на акумулатора /бойлера/за топла вода и схемата на свързване на инсталацията се определя от конкретните нужди на обекта. На разположение сме да отговорим на Вашите въпроси, както и да Ви консултираме.